zondag 23 oktober 2016

Naar het bos

Woensdag gingen we naar het Bulskampveld. Kabouter Flierefluiter is de vogelinspecteur van het bos maar is wat oud en lui geworden. Gelukkig waren wij er om hem te helpen. Samen gingen we op zoek naar de vogels die leven in het Bulskampveld. Aan de hand van enkele opdrachtjes kwamen we meer te weten over de levenswijze van de vogels. Het was een leuke en gelukkig droge dag!