zondag 19 februari 2017

Carnaval op school

Beste ouders
Binnenkort is het carnaval. Dat vieren wij op school met alle kinderen en zelfs twee keer!
Op woensdag 22 februari mogen de kleuters eigen verkleedkleren (van thuis) aan hebben. Het is zeker niet de bedoeling om iets te gaan kopen.
Op vrijdagnamiddag 24 februari vieren we carnaval met de hele school. De kleuters verkleden zich met het materiaal dat ze in de klas hebben gemaakt. De kinderen van de lagere afdeling brengen verkleedkleren mee van thuis. Zij bergen alles op in een plastieken zak.
Om 14.25 uur stappen alle kinderen mee in een leuke carnavalsstoet die om 15.00 uur eindigt op de speelplaats van de school. Daar wordt de krokusvakantie ingezet met een lied en een dansje.
We hopen dat de kinderen zich opperbest zullen amuseren! Ouders die willen meeproeven van het gebeuren zijn welkom vanaf 14.45 uur.
De kinderen mogen in hun verkleedkleren naar huis gaan/fietsen op voorwaarde dat de veiligheid niet in het gedrang komt.

Oproep!
Tijdens het carnavalsfeest op school gebruiken we GEEN confetti en GEEN serpentines op de speelplaats en op de straat.
Wij vragen jullie er op toe te zien dat de carnavalskleding en de attributen geen geweld of agressie uitstralen, dus GEEN speelgoedgeweren, speelgoedmessen e.d.