donderdag 4 mei 2017

Nieuw thema

Vanaf volgende week werken we het schoolproject ‘Kunst’ uit.
Wie thuis materiaal heeft liggen, mag dit gerust genaamtekend meebrengen naar de klas:
Bv. Beeldhouwwerken, schilderijen, lege fotokaders, schildersezel, boeken over kunst,...

Alvast bedankt!